Ordenar aplicacions a la Pantalla Aplicacions
  • Les aplicacions es poden ordenar per diferents conceptes: categoria, nom, aplicacions utilitzades més sovint i per data d’instal·lació.

Des de la pantalla Aplicacions podeu:

  • Crear dreceres a l’escriptori
  • Ancorar icones a la barra de tasques de l’escriptori
  • Ancorar/desancorar icones a la pantalla Inicia.