Com accedir a la Pantalla Aplicacions

Per tal de visualitzar la pantalla d’aplicacions:

  • Premeu la tecla i cliqueu la icona inferior esquerra que apareix a la pantalla “Inicia”.