Navegació per internet

El nou entorn de treball disposa de 3 navegadors:

  • Google Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer 11

Les aplicacions web obren el navegador en què estan basades o el més compatible. Reviseu la llista de navegadors compatibles i recomanables per a cada aplicació web de la Generalitat.

PDF Relacio operacions i navegadors compatibles recomanats