La pantalla Aplicacions

Windows 8.1 compta amb la pantalla Aplicacions on apareixen totes les aplicacions que hi ha instal·lades a l’ordinador. Aquesta pantalla equival al que en versions prèvies de Windows apareixia com a “Menú Inici / Tots els programes”.

També hi trobareu totes les aplicacions a les que l’usuari té accés, segons el seu perfil d’activitat, sota els epígrafs Corporatives i Departamentals.

[+] Com accedir-hi?

[+] Ordenar aplicacions