Gestió de quotes per Centres i Serveis Educatius

[+] Qui gestiona les quotes al centre? En funció de quins paràmetres?

[+] Es obligatòria la política d'usuaris i quotes al centre?

[+] Què és el Papercut i per a què serveix?

[+] Es possible fer servir el Papercut per a d'altres equips multifuncionals al centre? I la quota d'Impressió?

[+] Què passa si no tenim prou amb la quota d'Impressió assignada al centre?

[+] Com consultar la quota global del centre i servei educatiu al papercut v14?

[+] Com consultar la quota global del centre i servei educatiu al papercut v17?

[+] Com consultar l’ampliació anual de quota del centre i serveis educatius al papercut v14?

[+] Com consultar l’ampliació anual de quota del centre i serveis educatius al papercut v17?

[+] Com crear usuaris papercut v14?

[+] Com crear usuaris papercut v17?

[+] Com assignar quotes de color a papercut v14?

[+] Com assignar quotes de color a papercut v17?

[+] Com crear PIN?

[+] Com saber la versió de Papercut que tenim?