Prem “Escaneja” per a començar la digitalització del document.

Quan l’escaneig hagi finalitzat, podràs veure la imatge a la finestra corresponent, prem “Tanca”.

De forma automàtica apareix el quadre de diàleg per a desar el document resultant. Introdueix la informació indicada i prem “Desar”.