Prem els botons per conèixer la seva funciò

AH. ENERGÍA

Permet accedir al mode inactiu d’estalvi d’energia. Al prémer la tecla s’encén l’indicador de la tecla i la pantalla tàctil s’apaga. Per cancel·lar el mode inactiu, prem novament la tecla [Ah. Energía]

FAX

Inicia el mode Fax, en cas que la funció estigui disponible.

E-MAIL

Inicia el mode escanejar i enviar per correu electrònic. En la pantalla tàctil es mostren les opcions del mode.

CARPETA

Inicia el mode escanejar a carpeta. En la pantalla tàctil es mostren les opcions del mode.

COPIA

Inicia el mode còpia. En la pantalla tàctil es mostren les opcions del mode.

REINICIAR

Restableix les configuracions realitzades durant la operació (les configuracions programades es mantenen).

INTERRUP.

Inicia el mode interrupció. Més endavant es detalla el seu funcionament.

PARAR

Interromp temporalment les operacions d’escaneig, còpia o impressió.

INICIAR B/N

Inicia el procés d’escaneig, còpia o fax en blanc i negre.

ACCESO

Per autenticar-se es necessari prémer aquest botó i introduir PIN/Credencials d’usuari de domini. Tanmateix, una vegada finalitzades les operacions desitjades amb el equip, has de tornar a prémer aquest botó per sortir de la màquina i tancar la sessió.

MODO MEMORIA

Permet emmagatzemar configuracions de còpia, fax o escaneig i, posteriorment, recuperar-les. Més endavant es detalla el seu funcionament.

UTILIDADES/CONTADOR

Permet accedir a la pantalla de configuració d’utilitats.

TECLADO

Teclat que permet indicar el nombre de còpies, zoom i altres ajustos.

CANCELAR

Esborra un valor introduït mitjançant el teclat del tauler de control.

PANTALLA TÀCTIL

Mostra diverses pantalles i missatges. Tocar amb el dit directament la Pantalla tàctil per seleccionar, configurar i navegar per cada opció.

INICIAR COLOR

Inicia el procés d’escaneig, còpia o fax en color.