Prem els botons per conèixer la seva funciò

PANTALLA TÀCTIL

Mostra divereses pantalles i missatges. Tocar amb el dit directament la Pantalla tàctil per seleccionar, configurar i navegar per cada opció.

MENÚ

Al prémer aquest botó es visualitza el menú principal en la pantalla tàctil.

AMPLIAR

Inicia el mode pantalla ampliada.

AJUDA

Botó per visualitzar el menú d'ajuda. Es poden visualitzar les descripcions de les funcions i els procediments de funcionament a la pantalla.

ACCÉS

Si s'ha activat l'autenticació d'usuari o el seguiment de compte, introduïu el nom d'usuari i la contrasenya per a l'autenticació d'usuari o el nom del compte i la contrasenya per al seguiment del compte i, a continuació, toqueu aquest botó per començar a fer servir la màquina. Després de completar l'operació, torneu a prémer aquest botó un cop per deixar de fer servir la màquina.

INTERRUPCIÓ

Botó per iniciar el mode Interromp. La llum indicadora s'il·lumina de color blau en el mode Interromp. Per cancel·lar el mode Interromp, torneu a prémer [Interrupció].

VISTA PRÈVIA

Abans de fer un nombre elevat de còpies, prem aquest botó per imprimir una prova que et permetrà comprovar si la impressió és correcta. Aquesta funció també pot mostrar una imatge d'acabat amb les opcions actuals a la Pantalla tàctil.

TECLA POWER

Amb aquesta tecla per canviar al mode d'estalvi d'energia. En el mode normal, la tecla s'il·lumina en blau. En el mode d'estalvi d'energia, la tecla parpelleja en blau o s'il·lumina en taronja.

FAX/ESCAN

Accedeix a la funció d’escaneig i fax.

CÒPIA

Accedeix a la funció “Còpia”.

TECLAT NUMÈRIC

Accedeix al teclat numèric (es mostra a la pantalla tàctil).

INICIA

Prémer aquesta tecla per iniciar el procés de còpia, escaneig o fax.

ATURA

Prémer aquesta tecla per aturar temporalment una còpia, un escaneig o impressió en curs.

REINICIAR

Amb aquesta tecla es restableixen totes les opcions, excepte les registrades, introduïdes mitjançant el Tauler de Control.