Funcionament Servei Impressió per Centres i Serveis Educatius

[+] Al centre ja tenim contractat un servei anàleg. Què hem de fer?

[+] Quines adaptacions cal fer a la xarxa del centre per posar en marxa el nou servei d'impressió? Qui les farà?

[+] Cal inventariar a GEPSE els equips d'impressió i el Bluebox?

[+] Què és i per a que serveix el BlueBox?

[+] Com es decideix el número d'equips multifuncionals que tindrà al centre? I la quota d'Impressió?

[+] Hi ha funcionalitats extra dels equips - grapat, fulletons, etc.- que podrien resultar d'interés per al centre. Hi ha manera d'adquirir-los?

[+] Hi ha prevista algun tipus de formació?

[+] Nosaltres no volem el nou servei. Es obligatori?

[+] Què passa amb les antigues impressores del centre?

[+] Quin cost tindrà aquest servei per al centre?